Би ганцаар оршихуй


ба үүрийн дөрвөн цагийн сэрүүлэг

Irene намайг зурсан нь Irene намайг зурсан нь

Би төрөхдөө ганцаар

Ихэр минь ч ганцаар

Би үхэхдээ ганцаар

Ихэр минь ч ганцаар

Хэрвээ би хамтын бодохуйд автагдаагүй бол

Билиг оюун минь ч ганцаар

Хэрвээ би хамтын мэдрэхүйд захирагдаагүй бол

Бодол сэтгэл минь ч ганцаар

Нойр хулжаасан гашуун бодол

Ганцын минь л хэсэг

Өдрийг барсан сэрүүн зүүд

Ганцын минь л хэсэг

Үүрийн дөрвөн цаг

Эл оршихуйн минь сэрүүлэг

Үг холбон сараачих нь

Эл оршихуйн минь дуртгал